• avantasian
 • Ruda-Shuty
 • yogrt
 • ambermoon
 • marchsyf
 • najlepsza
 • narkomanka
 • slowlifephilosophy
 • git
 • muerto
 • Endlessscrolling
 • lexxie
 • katasroka
 • sm0k1nggnu
 • maardhund
 • arachnephobic
 • spokodama
 • kjuik
 • smilla
 • flauschfisch
 • GEEK1
 • MissStardust
 • adia
 • bradypus
 • izanna
 • hornypigeon
 • TokyoMEWS
 • violethill
 • the-new-beyonce
 • iamsuperwoman
 • jillian
 • fafnirscave
 • GirlFromTheBox
 • moddi
 • symultana
 • noisetales
 • anonimowa
 • hannahbell
 • mrpaf
 • spoonofdoom
 • melan
 • zatora
 • inaczej
 • sinistro
 • The1995
 • imbryk
 • leftandright
 • swmmp
 • nastya
 • sbt
 • micomomicuando
 • exorcismo
 • lexi
 • werhamster
 • MyBlackWings
 • mrrru
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2018

“ Kiedy po raz pierwszy ktoś zacznie rozdeptywać ci palce, myślisz, że to nieprawda, a potem przychodzi zdziwienie, że człowiek może coś takiego zrobić z drugim człowiekiem. Ale nie bardzo masz czas to przemyśleć, bo właśnie oddają ci mocz na twarz i ty znowu myślisz, że to nieprawda, bo przecież ten człowiek rozkraczony nad tobą ma takie samo serce, nerki i ten sam wstyd. ”
— Marek Hłasko "Sowa, córka piekarza"
Reposted fromnatinat natinat viatobecontinued tobecontinued
Reposted frombreakcore breakcore

December 16 2018

Reposted frommangoe mangoe viaHogattaa Hogattaa
Być może nie istnieje żaden inny rodzaj intymności, mogący konkurować z dwoma spojrzeniami, które spotykają się z mocą i zdecydowaniem, i które całkiem po prostu nie godzą się na oderwanie od siebie.
— Dziewczyna z Pomarańczami
Reposted fromlittlefool littlefool viapawelq89 pawelq89

Życie jest jak karuzela. Jeden ma ubaw, a drugi rzyga .

Reposted fromdorothi dorothi
9829 6159 500
Reposted frommissmaya missmaya
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE
— wciąż w to wierzę.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viaunusual unusual
2666 9b00 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viaunusual unusual
(...) każdemu będzie dane to, w co wierzy.
— Michaił Bułhakow 'Mistrz i Małgorzata'
Reposted fromspadochron spadochron viaunusual unusual
Tak, możesz być dla mnie wszystkim. Wierzę w Ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Witkacy, '622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta'
Reposted fromwhoifnotme whoifnotme
Jesteśmy jak książki - większość ludzi widzi tylko naszą okładkę, mniejszość czyta wstęp, wielu ludzi wierzy krytykom, nieliczni poznają treść.
— znalezione
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viacytaty cytaty
5105 cfad
Reposted frominezol inezol viavstane vstane
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— Marek Hłasko
Reposted fromchujawa chujawa vialivela livela
4686 b4df 500
Reposted fromproof proof viahornypigeon hornypigeon
Zdanie "nie zasłużyłem na taki los" to arogancja, bo każdy człowiek zasługuje na każdy los.
— Jan Jakub Kolski.
Reposted frombaldur baldur viacytaty cytaty
8053 e56e 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom
7352 d270
Reposted bytomash tomash
9863 b42d 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom
7299 9940
Reposted bywybuchmuzguganzrockbar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl