• avantasian
 • Ruda-Shuty
 • yogrt
 • ambermoon
 • marchsyf
 • najlepsza
 • narkomanka
 • slowlifephilosophy
 • git
 • muerto
 • Endlessscrolling
 • lexxie
 • katasroka
 • sm0k1nggnu
 • maardhund
 • arachnephobic
 • spokodama
 • kjuik
 • smilla
 • flauschfisch
 • GEEK1
 • MissStardust
 • adia
 • bradypus
 • izanna
 • hornypigeon
 • TokyoMEWS
 • violethill
 • the-new-beyonce
 • iamsuperwoman
 • jillian
 • fafnirscave
 • GirlFromTheBox
 • moddi
 • symultana
 • noisetales
 • anonimowa
 • hannahbell
 • mrpaf
 • spoonofdoom
 • melan
 • zatora
 • inaczej
 • sinistro
 • The1995
 • imbryk
 • leftandright
 • swmmp
 • nastya
 • sbt
 • micomomicuando
 • exorcismo
 • lexi
 • werhamster
 • MyBlackWings
 • mrrru
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

6846 a356 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaNicoo Nicoo
0651 bab3 500
3210 ad73 500
Reposted fromoll oll viaerq erq
0819 bc89 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viainsidemyheart insidemyheart
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viainsidemyheart insidemyheart
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
2356 c72d 500
anarchists
Reposted fromsofias sofias viafightling fightling
7238 76fe 500
Reposted fromTamahl Tamahl viagaypreacher gaypreacher
7924 d2be 500

I have created an open source program that allows to download all images and videos from one’s soup. The program is called BowlOfSoup and can be downloaded from its github page or directly from here https://github.com/UlanaXY/BowlOfSoup/releases/download/v1.0.0/BowlOfSoup.zip  

Reposted fromUlanaXY UlanaXY viamemesjasz memesjasz
8844 0817
Reposted fromFero Fero
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viadudku dudku
9479 74ef 500
Reposted fromwentyl wentyl vialllm lllm
9558 2398 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viacool-carlos cool-carlos
Reposted frombluuu bluuu vianaiwna naiwna
Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przystajesz.
— Nancy Drew
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadreamadream dreamadream
6842 f825
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadreamadream dreamadream
0398 8bf5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl