• avantasian
 • Ruda-Shuty
 • yogrt
 • ambermoon
 • marchsyf
 • najlepsza
 • narkomanka
 • slowlifephilosophy
 • git
 • muerto
 • Endlessscrolling
 • lexxie
 • katasroka
 • sm0k1nggnu
 • maardhund
 • arachnephobic
 • spokodama
 • kjuik
 • smilla
 • flauschfisch
 • GEEK1
 • MissStardust
 • adia
 • bradypus
 • izanna
 • hornypigeon
 • TokyoMEWS
 • violethill
 • the-new-beyonce
 • iamsuperwoman
 • jillian
 • fafnirscave
 • GirlFromTheBox
 • moddi
 • symultana
 • noisetales
 • anonimowa
 • hannahbell
 • mrpaf
 • spoonofdoom
 • melan
 • zatora
 • inaczej
 • sinistro
 • The1995
 • imbryk
 • leftandright
 • swmmp
 • nastya
 • sbt
 • micomomicuando
 • exorcismo
 • lexi
 • werhamster
 • MyBlackWings
 • mrrru
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

9796 ee3d 500

phoenixfire-thewizardgoddess:

phoenixfire-thewizardgoddess:

fitmaree:

Can’t risk it

This is the Cassowary of Creativity

It just kicked the everloving shit out of the duck for threatening you, and wishes you a good, creative day.
You are Safe Now.

Reposted fromlesbrarian lesbrarian viaret ret
Reposted fromnaich naich viaret ret
3091 26b1 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaret ret
6240 d452
Reposted fromfungi fungi viaret ret
5391 ce5c 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaTabsla Tabsla
Reposted fromtriptamine triptamine viaeyelyn eyelyn
4779 c40c 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaeyelyn eyelyn
5725 79cb 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaghalbadious ghalbadious
Reposted fromFlau Flau viaghalbadious ghalbadious
7981 0e6f 500
Reposted frompunisher punisher viaandrewmyles andrewmyles
6433 05da 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabeer beer
7543 8fd6
Reposted fromxanth xanth viafrikadelle frikadelle
5782 0783 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viapkz451 pkz451
Ja chciałam, żeby było dobrze, żeby mnie ktoś przytulił, żeby pogadał, pośmiał się ze mną, żeby wyszedł ze mną na spacer i podzielił tęsknotę za psem. Żeby zrozumiał, że ja lubię książki i poczucie bezpieczeństwa, że właściwie to nic więcej od życia nie chcę, tylko psa, książkę i przyjaciela.
— Sylwia Kubryńska - "Kobieta dość doskonała"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamononok mononok
5149 7965

serious:

you > everything

8237 bb6a
Reposted fromtichga tichga viapkz451 pkz451
8783 0d76 500
Kumano
Reposted fromsponzy sponzy viablackheartgirl blackheartgirl

Zapisz
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viapkz451 pkz451
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl