• Ruda-Shuty
 • yogrt
 • sassenach
 • marchsyf
 • najlepsza
 • narkomanka
 • slowlifephilosophy
 • git
 • muerto
 • Endlessscrolling
 • lexxie
 • katasroka
 • sm0k1nggnu
 • maardhund
 • arachnephobic
 • spokodama
 • kjuik
 • smilla
 • flauschfisch
 • GEEK1
 • MissStardust
 • adia
 • bradypus
 • izanna
 • hornypigeon
 • TokyoMEWS
 • violethill
 • the-new-beyonce
 • iamsuperwoman
 • jillian
 • fafnirscave
 • GirlFromTheBox
 • moddi
 • symultana
 • noisetales
 • anonimowa
 • hannahbell
 • mrpaf
 • spoonofdoom
 • melan
 • zatora
 • inaczej
 • sinistro
 • The1995
 • imbryk
 • leftandright
 • swmmp
 • nastya
 • sbt
 • micomomicuando
 • exorcismo
 • lexi
 • werhamster
 • MyBlackWings
 • mrrru
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

Uwieść kobietę to umie byle dureń, lecz umieć ją porzucić – o, po tym właśnie poznaje się dojrzałego mężczyznę.
— Milan Kundera - Walc pożegnalny
Reposted fromintotheblack intotheblack viaDaisy88 Daisy88
Zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromdorothi dorothi viaDaisy88 Daisy88
Wiem, że nuda zabija związki. Ani przez sekundę nie czułem nudy z moją żoną i ona mam wrażenie też nie. Zawsze jest tak, że emocje gasną, ale cały czas trwa związek duchowo emocjonalny. I on cały czas inspiruje, cały czas kręci. Człowiek wstaje rano i jest ciekaw, co ona powie. Po prostu. Zwyczajna rzecz. Nie ma tak, że ktoś cię znudzi, to mówisz danke. To ja sobie znajdę nową lalkę i będę się bawił. Nie ma tak, bo wtedy człowiek zostaje z szeregiem lalek albo ze wspomnieniami o nich. Do człowieka trzeba się dogrzebać, doskrobać. To nie jest tak, że jak cię żona zmęczy, znudzi to jest koniec. Wystarczy chwilę przeczekać i już jest dobrze.”
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromavooid avooid viawszystkodupa wszystkodupa
8184 d528
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaramoneska ramoneska
5295 a8d7
Reposted fromElric-Wolfe Elric-Wolfe viakaktu kaktu
5625 d3c5
Reposted fromkarahippie karahippie viabigevilgrin00 bigevilgrin00
4677 531b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadreamadream dreamadream
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
6910 19f1
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaramoneska ramoneska
0215 402d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastonerr stonerr
6115 3619
Reposted frombun bun viaramoneska ramoneska
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaramoneska ramoneska
0891 ec28 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaramoneska ramoneska
1956 a908
Reposted fromsavatage savatage viaPicki91 Picki91
6241 ecf2
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
1403 6512
Reposted fromsavatage savatage viaPicki91 Picki91
7785 1fab 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl