Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2015

8275 e25b
Reposted fromoolong oolong viafarraway farraway

January 31 2015

8611 a275 500

sandrino-partyoffive:

mattmcguigan:

mattmcguigan:

how to make friends

I am both of them.

0897 4296 500

January 28 2015

6773 3f29
Reposted fromYggry Yggry viafraufledermaus fraufledermaus
7733 6837
Reposted frompluszak pluszak viarobiwan robiwan

January 27 2015

January 23 2015

January 18 2015

January 16 2015

8318 5aae
Reposted frommisza misza viaszydera szydera

January 14 2015

January 11 2015

December 22 2014

8820 8238
NOT
Reposted frommeem meem viaEndlessscrolling Endlessscrolling

December 14 2014

Milczący introwertycy – nie jest tak, żeby chronili swoje skarby przed cudzym spojrzeniem, tylko paraliżuje ich nieśmiałość. Niekiedy sprawiają wrażenie osób aroganckich, ale to złudzenie, pomyłka, oni są nieśmiali. Czego się boją? Nie wiadomo. Jakaś siła nie pozwala im mówić. W pewnym sensie są perfekcjonistami; boją się, że to co wypowiedzą będzie tylko karykaturą ich myśli. Mają tu liczne doświadczenia, ile już razy wstydzili się, że popełnili gafę, że źle się wyrazili, i cierpieli później. Dlatego wolą milczeć. Właściwie z szacunku dla innych, dla osoby, z którą się spotykają. Ale na ogół ta osoba widzi to zupełnie inaczej…
— Adam Zagajewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viahighdesire highdesire

December 12 2014

6458 90c4 500
Reposted bypoziomka888TokyoMEWSprincess-carolynsadworldzatoranocnatesciowaknicKnackpersona-non-gratamissmiserable3mi1yvongoogenizannawasnaemauaksaphohurratrstnxmanianganianKurkaWyluzujbeamadamebitchzacnymarcinune-raconteuseMollypathetic8midnightplumgusta-blumadamebutterflylenioleniwiecKaraluchowyBlokpoppyThe1995flauschfischZombiebridebabyimdreaminedhellMyBlackWingsaperturesilshaPinkCoffeespieluhrenherzmawrrconsensualnonconsentsistermorphinelaveyshadowboxerKastagabrynianattalymartalaurapseudooptymistkailovegreenSkydelanpatrzpodnogithauturienRuda-Shuty
0408 6dad

zombie1ovejuice:

theroyalstapler:

As an introvert, I’ve done, and do, all of these things…. constantly.

HAHA I DO ALMOST ALL OF THESE

Reposted fromaphfairy aphfairy viasm0k1nggnu sm0k1nggnu

December 10 2014

5205 78f6
Reposted fromavantgardebitch avantgardebitch

December 09 2014

Introverts, man. We’re weird sometimes. Like, “I love you, but I need to go over here by myself right now.”
Reposted fromSaturnine Saturnine viaune-raconteuse une-raconteuse
4851 a679
Reposted fromdusz dusz viaarrependimento arrependimento
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl